BekendmakingVerleende APV-vergunning uitvoeren werkzaamheden kabels/leidingen

Elizabethhof

Uitvoeren van werkzaamheden aan kabels/leidingen

Locatie: Persant Snoepweg en Simon Smitweg

Datum besluit: 27 mei 2015

Bezwaar t/m: 9 juli 2015

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Persant Snoepweg   Leiderdorp Nederland en op Simon Smitweg   Leiderdorp Nederland