BekendmakingVerleende APV-vergunning ventvergunning voor promotiecampagne NUON

Leiderdorp
Ventvergunning voor een promotiecampagne van NUON
Locatie: heel Leiderdorp
Datum besluit: 7 april 2016

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 14 april tot en met 26 mei 2016.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op    Leiderdorp Nederland