BekendmakingVerleende APV-vergunning ventvergunning voor venten consumptie-ijs

Leiderdorp
Ventvergunning voor het venten met consumptie-ijs in de periode van 1 maart tot en met 30 september 2016
Locatie: Leiderdorp
Datum besluit: 14 maart 2016

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt van 17 maart tot en met 28 april 2016.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op    Leiderdorp Nederland