BekendmakingVerleende APV-vergunning ventvergunning voor wervingsactie 25 juli t/m 6 augustus

Heel Leiderdorp
Ventvergunning in de periode van 25 juli tot en met 6 augustus voor een wervingsactie
Locatie: huis-aan-huis
Datum besluit: 18 juli 2016

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 21 juli 2016 tot 1 september 2016.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op    Leiderdorp Nederland