BekendmakingVerleende APV-vergunning verlenging standplaatsvergunning verkoop vis voor 2016

Ouderzorg
Verlenging van de standplaatsvergunning voor 2016 voor de verkoop van vis
Locatie: Van Diepeningenlaan
Datum besluit: 24 februari 2016

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunning loopt van 3 maart tot en met 14 april 2016.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Van Diepeningenlaan   Leiderdorp Nederland