BekendmakingVerleende APV-vergunning verlenging vergunning standplaats verkoop kaas en zuivelproducten

Ouderzorg
Verlenging vergunning voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van kaas en zuivelproducten op alle vrijdagen in 2016
Locatie: Van Diepeningenlaan
Datum besluit: 20 augustus 2015

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 21 augustus tot en met 2 oktober 2015.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Van Diepeningenlaan   Leiderdorp Nederland