Bekendmakingverleende apv-vergunning voor gebruik parkeerplaatsen voor opslag

 
Verleende APV-vergunning 

- Voor het innemen van parkeerplaatsen t.b.v. opslag voor dakwerkzaamheden op de volgende locaties:

parkeerplaats Bloemerd t.h.v. nummer 1c/d van 1 oktober tot 1 december 2009
parkeerplaats v./d Marckstraat t.h.v. nummer 19 van 5 oktober tot 31 december 2009
parkeerplaats Hoogmadeseweg t.h.v. nummer 60 van 1 oktober tot 1 december 2009
Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden  binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener ervan, de dagtekening en het besluit waartegen bezwaar wordt aangetekend.
Indiening van een bezwaarschrift schort de werking van een besluit niet op. Indien u wilt voorkomen dat het genomen besluit wordt uitgevoerd, kunt u - gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift - aan de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een voorlopige voorziening vragen.
 
 
 
 


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp