Bekendmakingverleende apv-vergunning voor verbouwen van de Albert Heijn aan Winkelhof 29

Verleende APV-vergunning

-   Voor verbouwen van de Albert Heijn  gelegen aan Winkelhof 29 op afwijkende tijden, namelijk:  demontage en sloop

-  vrijdag 22 oktober van 17:00 – 00:00 uur
-  zaterdag 23 oktober van 00:00 – 02:00 uur
-  zondag 24 oktober van 13:00 – 19:00 uur

afbouw

-  maandag 25 oktober tot zaterdag 30 oktober  van 06:30 – 21:00 uur

aanvoer en lossen inventaris

-  zaterdag 30 oktober van 04:00 – 06:30 uur

Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden  binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener ervan, de dagtekening en het besluit waartegen bezwaar wordt aangetekend.

Indiening van een bezwaarschrift schort de werking van een besluit niet op. Indien u wilt voorkomen dat het genomen besluit wordt uitgevoerd, kunt u - gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift - aan de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een voorlopige voorziening vragen.

 

 

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Winkelhof 29   Leiderdorp Nederland