BekendmakingVerleende APV-vergunning werkzaamheden kabels en/of leidingen

Doeskwartier

Uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en/of leidingen

Locatie: nabij Doeslaan 23

Datum besluit: 8 april 2015

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 16 april tot en met 28 mei 2015.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Doeslaan   Leiderdorp Nederland