BekendmakingVerleende APV-vergunningen

Bloemerd
Trainingsdagen El Cid op 8 en 9 augustus 2021
Locatie: Bloemerd 7, terrein Velocitas
Datum besluit: 27 juli 2021

Kalkhaven
Introductie eerstejaars studenten van 7 t/m 10 augustus 2021
Locatie: Boomgaardlaan 24, terrein Scouting VaDeDo
Datum besluit: 27 juli 2021

Informatie