BekendmakingVerleende apv-vergunningen 29 (2021)

Heel Leiderdorp
Het plaatsen van 10 driehoekreclameborden voor VVD om de inwoners van Leiderdorp 'Welkom thuis' te heten in de periode van 23 augustus 2021 tot 3 september 2021.
Locatie: Heel Leiderdorp
Datum besluit: 13 juli 2021

Voorhof
Het organiseren van circusvoorstellingen in de periode van 16 tot en met 19 augustus 2021
Locatie: plein Statendaalder
Datum besluit: 20 juli 2021

De bezwarentermijn van de verleende apv-vergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie