BekendmakingVerleende APV-vergunningen Standplaatsvergunningen Statendaalder

Verleende APV-vergunningen

  • een standplaatsvergunning voor het plaatsen van een rijdende verzekeringswinkel op het plein aan de Statendaalder op donderdag voor het jaar 2012;
  • voor het innemen van een standplaats op de Statendaalder voor de verkoop van bloemen en planten op iedere vrijdag en zaterdag in 2012;
  • voor het innemen van een standplaats op de Statendaalder voor de verkoop van zuivelproducten iedere zaterdag in 2012;
  • voor het innemen van een standplaats op de Statendaalder voor de verkoop van Vietnamese loempia’s iedere zaterdag in 2012;
  • voor het innemen van een standplaats op de Statendaalder voor de verkoop van kaas en aanverwante artikelen iedere vrijdag in 2012.

Hoe kunt u bezwaar maken?

  • op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunt u als  belanghebbende binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.
  • het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en bevat: uw naam en adres, de dagtekening en het besluit waartegen bezwaar wordt aangetekend.
  • indiening van een bezwaarschrift schort de werking van een besluit niet op. Indien u wilt voorkomen dat het genomen besluit wordt uitgevoerd, kunt u - gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift - aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een voorlopige voorziening vragen.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Statendaalder   Leiderdorp Nederland