BekendmakingVerleende APV-vergunningen week 10 (2020)

Heel Leiderdorp
Het plaatsen van 10 driehoekreclameborden voor de aankondiging van de Boekenmarkt voor de Scheppingskerk op 15 en 16 mei 2020 in de periode van 1 mei tot en met 16 mei 2020.
Locatie: heel Leiderdorp
Datum besluit: 17 februari 2020

Een ventvergunning voor de verkoop van consumptie ijs van 15 maart tot en met 10 oktober 2020
Locatie: heel Leiderdorp
Datum besluit: 24 februari 2020

Winkelhof
Het organiseren van de Prestatieloop Koningsdag op 27 april 2020 van 11.00 uur tot 13.00 uur
Locatie: start en finish op Statendaalder
Datum besluit: 27 februari 2020

Bloemerd
Een incidentele standplaatsvergunning voor het plaatsen van een "spacebuzz" op 1 april 2020 van 7.30 uur tot 13.30 uur
Locatie: parkeerplaats in de Bloemerd
Datum besluit: 27 februari 2020

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt 6 (zes) weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie