BekendmakingVerleende APV-vergunningen week 12 (2020)

Elisabethhof
WOOON Lentefeest op 11 april 2020 van 10.00 uur tot 17.00 uur
Locatie: op het binnenplein bij WOOON
Datum besluit: 12 maart 2020

Bloemerd
Een loterijvergunning voor supportersvereniging RCL
Locatie: Bloemerd 2
Datum besluit: 10 maart 2020

Kerkwijk
Aubade Oranjevereniging op 27 april 2020 van 9.00 uur tot 10.30 uur
Locatie: Kerktuin van de Dorpskerk, Hoofdstraat 19
Datum besluit: 12 maart 2020

Koningsdag De Hollandsche Tuyn 2020 op 27 april 2020 van 09.00 uur tot 19.00 uur
Locatie: Hoofdstraat 24 en omgeving
Datum besluit: 12 maart 2020

Ouderzorg
Een incidentele standplaatsvergunning voor de jaarlijkse plantenmarkt door COV Excelsior op zaterdag 25 april 2020 van 08.00 uur tot 17.00 uur
Locatie: pleintje tussen Van Poelgeestlaan 2 en Albert Heijn Santhorst
Datum besluit: 12 maart 2020

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt 6 (zes) weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie