BekendmakingVerleende apv-vergunningen week 24 (2021)

Achthoven
Een ontheffing voor het werken aan de weg en eventuele geluidsoverlast voor het maken van een wegversmalling op vrijdag 18 juni vanaf 9.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur, zaterdag 19 juni van 7.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur en zondag 20 juni van 7.00 uur tot 18.00 uur
Locatie: Achthovenerweg op de grens van de bebouwde kom
Datum besluit: 10 juni 2021

Informatie