BekendmakingVerleende APV-vergunningen week 28 (2020)

Heel Leiderdorp

Het plaatsen van 10 driehoekreclameborden voor een aankondiging van Museum Volkenkunde in de periodes van 13 juli 2020 tot en met 20 juli 2020 en van 14 december 2020 tot en met 22 december 2020
Locatie: Heel Leiderdorp
Datum besluit: 30 juni 2020

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Informatie