BekendmakingVerleende APV-vergunningen week 28 (2021)

Heel Leiderdorp
Collecte vergunning voor Prinses Beatrix Spierfonds van 23 augustus 2021 tot en met 29 augustus 2021
Locatie: Heel Leiderdorp
Datum besluit: 6 juli 2021

Bloemerd
Een standplaatsvergunning voor een mobiel onderzoekscentrum voor het bevolkingsonderzoek borstkanker in de periode van 1 september 2021 tot en met eind januari 2022
Locatie: parkeerterrein van sportpark De Bloemerd
Datum besluit: 13 juli 2021

De bezwarentermijn van de verleende apv-vergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie