BekendmakingVerleende apv-vergunningen week 30 (2021)

Ouderzorg
Het organiseren van een brocante markt op 4 zondagen in augustus 2021
Locatie: Van Diepeningenlaan 2
Datum besluit: 21 juli 2021

De bezwarentermijn van de verleende vergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Informatie