BekendmakingVerleende apv-vergunningen week 31 en 32 (2021)

Bloemerd
El Cid activiteiten bij Velocitas op 8, 9 en 10 augustus 2021 van 08.30 uur tot 21.00 uur
Locatie: Bloemerd 7
Datum besluit: 27 juli 2021

Kalkhaven
Activiteiten eerstejaars studenten op 8 en 9 augustus 2021 van 09.00 uur tot 23.00 uur
Locatie: Boomgaardlaan 24
Datum besluit: 27 juli 2021

Binnenhof
Ontheffing voor het plaatsen van een rupskraan op 24 augustus 2021 tussen 18.00 uur en 00.00 uur
Locatie: achterzijde gebouw Statenhof, Reaal 2 F
Datum besluit: 4 augustus 2021

Driegatenbrug
El Cid activiteiten bij Asopos de Vliet van 16 tot en met 21 augustus 2021 van 10.00 uur tot 23.00 uur.
Locatie: Zijlstroom 137
Datum besluit: 4 augustus 2021

De bezwarentermijn van de verleende vergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie