BekendmakingVerleende APV-vergunningen week 32 (2020)

Heel Leiderdorp
Het plaatsen van tien driehoekreclameborden voor VVD om de inwoners van Leiderdorp 'Welkom thuis' te heten in de periode van 24 augustus 2020 tot en met 6 september 2020.
Locatie: Heel Leiderdorp
Datum besluit: 20 juli 2020

Heel Leiderdorp
Collectevergunning voor Prinses Beatrix Spierfonds van 24 augustus 2020 tot en met 28 augustus 2020.
Locatie: Heel Leiderdorp
Datum besluit: 20 juli 2020

Heel Leiderdorp
Het plaatsen van tien driehoeksreclameborden voor de aankondiging van de collecte voor het KWF in de periode van 23 augustus tot 7 september 2020.
Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg
Datum besluit: 28 juli 2020

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

 

Informatie