BekendmakingVerleende APV-vergunningen week 33 (2020)

Winkelhof
Organiseren van diverse circusvoorstellingen op 18, 19 en 20 augustus 2020
Locatie: Plein Statendaalder
Datum besluit: 13 augustus 2020

Informatie