BekendmakingVerleende apv-vergunningen week 33 (2021)

Driegatenbrug
Voor het organiseren van de El Cid activiteiten van 16 tot en met 21 augustus 2021 en de introductieweek voor aankomend studenten van 29 augustus tot en met 4 september 2021
Locatie: Zijlstroom 79
Datum besluit: 17 augustus 2021

Kalkhaven
Voor het organiseren van de introductieweek voor aankomend studenten van Quintus in de periode van 23 tot en met 28 augustus 2021
Locatie: Boomgaardlaan 24
Datum besluit: 17 augustus 2021

Baanderij
Voor het organiseren van de triatlon Leiderdorp 2021 op 22 augustus 2021
Locatie: Baanderij/Zijldijk en diverse routes door Leiderdorp
Datum besluit: 17 augustus 2021

Informatie