BekendmakingVerleende APV-vergunningen week 34 (2020)

Baanderij
Een standplaatsvergunning voor de verkoop van visproducten op alle woensdagen in 2020
Locatie: Baanderij
Datum besluit: 10 augustus 2020

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Informatie