BekendmakingVerleende APV-vergunningen week 36 (2020)

Ouderzorg
Organiseren van een braderie (jaarmarkt) op 5 september 2020 van 10.00 uur tot 17.00 uur
Locatie: Laan van Berendrecht
Datum besluit: 27 augustus 2020

Elisabethhof
Organiseren van een braderie, WOOON Verjaardagsmarkt op 19 september 2020 van 10.00 tot 17.00 uur
Locatie: binnenplein WOOON
Datum besluit: 27 augustus 2020

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Informatie