BekendmakingVerleende APV-vergunningen week 37 (2020)

Heel Leiderdorp
Het plaatsen van 10 driehoeksborden voor de aankondiging van de WOOON najaarsmarkt in de periode van 7 tot en met 21 september 2020
Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg
Datum besluit: 31 augustus 2020

Het plaatsen van een tent ten behoeve van de studenten roeivereniging Asopos in de periode van 7 september tot 7 december 2020
Locatie: Zijlstroom 137
Datum besluit: 3 september 2020

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie