BekendmakingVerleende APV-vergunningen week 41 (2020)

Ouderzorg
Een seizoen standplaatsvergunning voor de verkoop van oliebollen van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020
Locatie: Van Diepeningenlaan
Datum besluit: 29 september 2020

Heel Leiderdorp
Voor het plaatsen van 10 driehoeksreclameborden voor een campagne van SP71
Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg
Datum besluit: 29 september 2020

Het organiseren van een huis-aan-huis collecte door Kerk in Actie in de periode van 30 november tot en met 5 december 2020
Locatie: heel Leiderdorp
Datum besluit: 1 oktober 2020

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.\

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

 

Informatie