BekendmakingVerleende apv-vergunningen week 41 (2021)

Een incidentele standplaatsvergunning voor een bus ten behoeve van het covid 19 vaccinatieprogramma. Op dinsdagen van 12 oktober tot en met 23 november 2021
Locatie: Baanderij
Datum verleend: 7 oktober 2021 

Een vergunning voor driehoeksreclameborden voor de open dag van het LUMC in de periode van 18 tot en met 31 oktober 2021
Locatie: Leiderdorp
Datum verleend: 29 september 2021

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Vermeld daarbij in ieder geval uw naam, adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u het bezwaar maakt en de reden van het bezwaar. Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie