BekendmakingVerleende APV-vergunningen week 42 (2020)

Heel Leiderdorp
Het plaatsen van 10 driehoeksreclameborden voor de aankondiging van een Open dag van MBO Rijnland
Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg
Datum besluit: 5 oktober 2020

Voor het venten met bloemen en planten op maandag tot en met zaterdag
Locatie: Heel Leiderdorp
Datum besluit: 8 oktober 2020

Buitenhof
Halloweenfeest Buitenhof voor buurtkinderen op 31 oktober 2020
Locatie: Buitenhof west
Datum besluit: 8 oktober 2020

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt 6 zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie