BekendmakingVerleende APV-vergunningen week 52 (2020)

Heel Leiderdorp
Het plaatsen van 3 banners ten behoeve van het inzamelen van kerstbomen door de gemeente
Locatie: middenberm Engelendaal
Datum besluit: 15 december 2020

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Informatie