BekendmakingVerleende APV-vergunningen week 5 (2021)

De Schansen
Vellen van 10 houtopstanden t.b.v. woningbouwontwikkeling Driemaster en de inrichting van de omgeving (OLO 5722017).
Locatie: Wilddreef 2
Datum besluit: 2 februari 2021
In plantseizoen 2021/22 worden op deze locatie 10 bomen teruggeplant.

Voorhof
Vellen van een Prunus (OLO 5726301)
Locatie: ter hoogte van Klimopzoom 114
Datum besluit: 2 februari 2021
In plantseizoen 2021/22 wordt op de huidige locatie een Malus Evereste teruggeplant.

Ouderzorg
Vellen van 3 Tilia tomentosa aan de Engelendaal ten behoeve van de verbreding van het fietspad aldaar (OLO 5725355)
Locatie: ter hoogte van Griffioen nr. 5 t/m 14
Datum besluit: 2 februari 2021
In plantseizoen 2021/22 worden op de huidige locatie 4 Tilia cordata Greenspire teruggeplant.

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 3 februari 2021 tot en met 17 februari 2021.

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie