BekendmakingVerleende APV-vergunningen week 6 (2020)

Heel Leiderdorp
Ventvergunning voor een promotiecampagne voor VATTENFALL in de periode van 3 februari tot en met 15 februari 2020.
Datum besluit: 27 januari 2020

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt 6 (zes) weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Informatie