BekendmakingVerleende APV-vergunningen week 7 (2020)

Heel Leiderdorp
Het plaatsen van 10 driehoekreclameborden voor een campagne GOED in de periode van 17 februari tot en met 3 maart 2020.
Locatie: heel Leiderdorp
Datum besluit: 4 februari 2020

Vergunning voor Stichting Sympany voor het inzamelen van textiel op 27 maart 2020 en 11 december 2020
Locatie: heel Leiderdorp
Datum besluit: 28 januari 2020

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt 6 (zes) weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Informatie