BekendmakingVerleende APV Halloweenoptocht 28 oktober

Ouderzorg

Halloweenoptocht op vrijdag 28 oktober 2016 van 19.00 tot 20.30 uur.
Locatie: Park De Houtkamp
Datum besluit: 6 oktober 2016

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 13 oktober 2016 tot 24 november, tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Houtkamp   Leiderdorp Nederland