BekendmakingVerleende APV vergunning

Heel Leiderdorp

Huis aan huiscollecte door Bartiméus Sonneheerdt in de periode van 15 tot en met 20 oktober 2018
Locatie: heel Leiderdorp
Datum besluit: 3 augustus 2017


De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 10 augustus 2017 tot 21 september 2017, tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

 

Informatie