BekendmakingVerleende APV vergunning Avondvierdaagse 2018

Heel Leiderdorp

Het organiseren van de 47e Avond4daagse in de periode van 4 juni tot en met 7 juni 2018
Locatie : heel Leiderdorp
Datum besluit : 28 mei 2018

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 31 mei 2018 tot 12 juli 2018, tenzij anders vermeld.
Vergunningen inzien? Mail info@leiderdorp.nl.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

 

Informatie