BekendmakingVerleende APV vergunning collecte Prinses Beatrixfonds

Heel Leiderdorp
Een collectevergunning ten behoeve van het Prinses Beatrix Spierfonds door studenten in de periode van 20 tot en met 25 augustus 2018
Locatie : Heel Leiderdorp
Datum besluit : 5 juli 2018

 

Informatie