BekendmakingVerleende APV vergunning collecte Streek-Dierentehuis Stevenshage

Heel Leiderdorp
Een collectevergunning in de periode van 10 juni tot en met 15 juni 2019 door Streek-Dierentehuis Leiden, Stevenshage
Locatie: Heel Leiderdorp
Datum besluit: 9 april 2018

Informatie