BekendmakingVerleende APV vergunning driehoeksreclameborden plaatsen

Leiderdorp

10 driehoeksreclameborden voor de aankondiging van een duurzaamheidsevent in het gemeentehuis op 11 november 2017
Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg
Datum besluit: 1 november 2017

10 driehoeksreclameborden voor de aankondiging van de opening IJsbaan en Kerstmarkt in Leiden
Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg
Datum besluit: 1 november 2017

10 driehoeksreclameborden voor de aankondiging van de intocht van Sinterklaas in Leiden
Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg
Datum besluit: 1 november 2017

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 9 november 2017 tot 21 december 2017, tenzij anders vermeld.

Informatie