BekendmakingVerleende APV vergunning El Cid

Organiseren van een feest in het kader van de El Cid week op het terrein van het Universitair Watersportcentrum op 14 augustus

Locatie: Zijlstroom 137

Datum besluit: 1 augustus 2013

Informatie