BekendmakingVerleende APV vergunning evenement Traithlon

Baanderij

Evenementenvergunning voor de Triathlon op zondag 13 augustus 2017
Locatie: De Baanderij, de Zijl en parcours
Datum besluit: 10 juli 2017

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 13 juli 2017 tot 24 augustus 2017, tenzij anders vermeld.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op     Nederland