BekendmakingVerleende APV vergunning extra collecte Jantje Beton

Heel Leiderdorp
Een extra collectevergunning ten behoeve van Jantje Beton in de periode van 24 februari tot en met 2 maart 2019
Locatie : heel Leiderdorp
Datum besluit : 8 oktober 2019

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 11 oktober 2018 tot en met 22 november 2018, tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

 

Informatie