BekendmakingVerleende APV vergunning festiviteiten Hollandsche Tuyn Koningsdag

Kerkwijk

Festiviteiten bij Restaurant de Hollandsche Tuyn op Koningsdag, 27 april 2017 van 10:00 - 20:00 uur
Locatie Hoofdstraat 24
Datum besluit: 12 januari 2017
De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 19 januari tot 2 maart 2017, tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Hoofdstraat` 24  Leiderdorp Nederland