BekendmakingVerleende APV vergunning geluidshinder Zijlbrug en Spanjaardsbrug

Leiderdorp
Veroorzaken van mogelijk geluidhinder tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de Zijlbrug (23 juli tot 30 augustus 2018) en Spanjaardsbrug (31 augustus tot 27 november 2018) Tijdens deze werkzaamheden kan er buiten reguliere werktijden (07.00 tot 19.00 uur) en in het weekend gewerkt worden om verkeersstremmingen te voorkomen.
Locatie : Zijlbrug en Spanjaardsbrug
Datum besluit : 6 juni 2018

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 14 juni 2018 tot 26 juli 2018, tenzij anders vermeld.
Vergunningen inzien? Mail info@leiderdorp.nl.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie