BekendmakingVerleende APV vergunning graven van proefslurven

graven van proefsleuven door Anker Landmeetkunde

Locatie:                       Achthovenerweg en Mauritssingel

Datum besluit:                        17 juli 2012

 

Informatie