BekendmakingVerleende APV vergunning hutten bouwen

Bloemerd

Organiseren van het jaarlijkse hutten bouwen voor de jeugd van 6 tot 12 jaar op
10 juli 2017 van 11.00 – 16.00 uur
11 juli 2017 van 08.00 – 16.00 uur
12 juli 2017 van 09.00 – 16.00 uur
13 juli 2017 van 09.00 – 16.00 uur
Locatie: parkeerterrein park de Bloemerd
Datum besluit: 20 juni 2017

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 22 juni 2017 tot 3 augustus 2017, tenzij anders vermeld.

Vergunningen inzien? Mail naar info@leiderdorp.nl.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Bloemerd   Leiderdorp Nederland