BekendmakingVerleende APV vergunning incidentele standplaats uitgifte vlees

Weteringpark

Verleend

Een incidentele standplaatsvergunning voor de uitgifte van vlees op vrijdag 1 september 2017 tussen 08.00 uur en 18.00 uur.
Locatie: parkeerplaats Weteringpark
Datum besluit: 24 augustus 2017

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt van 24 augustus 2017 tot 5 oktober 2017, tenzij anders vermeld.

Vergunningen inzien? Mail info@leiderdorp.nl.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Weteringpark   Leiderdorp Nederland