BekendmakingVerleende APV vergunning incidentele standplaats verkoop delicatessen

Ouderzorg
Een incidentele standplaatsvergunning voor de verkoop van delicatessen op 23, 24, 30 en 31 december 2018 bij winkelcentrum De Santhorst
Locatie : Van Diepeningenlaan
Datum besluit : 26 februari 2018

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op De Santhorst   Leiderdorp Nederland