BekendmakingVerleende APV vergunning incidentele standplaatsvergunning

Winkelhof

Een incidentele standplaatsvergunning op zaterdag 29 juli 2017 van 09.00 uur tot 18.00 uur voor Qurrent
Locatie: plein Statendaalder
Datum besluit: 26 juni 2017

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 29 juni 2017 tot 10 augustus 2017, tenzij anders vermeld.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Statendaalder   Leiderdorp Nederland