BekendmakingVerleende APV vergunning incidentele standplaatsvergunning

Winkelhof

Een incidentele standplaatsvergunning op 11 mei en 12 mei 2018 voor de verkoop van bloemen en planten in Winkelhof
Locatie : naast de roltrap bij Hemaplein
Datum besluit : 19 april 2018
De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 26 april 2018 tot 7 juni 2018, tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie