BekendmakingVerleende APV vergunning incidentele standplaatsvergunning uitreiking vlees

Weteringpark

Een incidentele standplaatsvergunning voor de uitreiking van vlees op 21 augustus 2018 van 12.00 uur tot 18.00 uur
Locatie : Achter op de parkeerplaats Weteringpark
Datum besluit : 16 augustus 2018

Informatie